Nieuwe opdracht: applicatie CEM


applicatie-CEM

De nieuw te ontwikkelen applicatie Controle Erkende Maatregelen energiebesparing (CEM) ondersteunt het bevoegd gezag bij het controleren van de rapportages die bedrijven in het kader van de energiebesparingsplicht via eLoket indienen.