Technische Leidraden online


primaire-kering

Bij het ontwerpen, beoordelen, beheren en onderhouden van de Nederlandse waterkeringen worden vele leidraden en technische rapporten gebruikt. De applicatie Technische Leidraden maakt het mogelijk de juiste set van leidraden te selecteren die relevant zijn voor een bepaalde activiteit. De selectie kan als PDF worden opgeslagen en op die manier aan alle belanghebbenden worden verstrekt.