Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek


omgevingsdienst-flevoland

De OFGV draagt bij aan een veilige, schone en duurzame leefomgeving. De bedrijven, inwoners en overheden in het werkgebied worden hierbij optimaal bediend. Hoe ze dat doen? Dat lees je op hun vernieuwde website: www.ofgv.nl