Webtoets: afval of niet ?


webtoets

Ook afvalstoffen kunnen na een behandeling weer nuttig als grondstof worden toegepast. De webtoets ondersteunt producenten bij het beantwoorden van de vraag: Is het een afvalstof of niet ?