Bekendmakingen in eigen omgeving


Bekendmakingen en kennisgevingen - Gemeente Amsterdam

Het paginatype Bekendmaking is een van de meest gebruikte typen in de Amsterdamse IPROX-omgeving. Uit oogpunt van beheer is besloten hiervoor een aparte omgeving in te richten.