Certificeringen: InfoProjects in control


Informatiebeveiliging ISO 27001

Beveiliging van informatie is belangrijk. Ons informatiebeveiliging management systeem voldoet aan alle eisen van de ISO 27001. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke auditor. Het hebben van deze certificering bewijst richting klanten dat we onze informatiebeveiliging goed hebben ingericht.

Kwaliteit ISO 9001

Het leveren van kwaliteit is het fundament onder ons bestaan. Langdurige klantrelaties zijn hiervan het levende bewijs. Ons kwaliteitsmanagementsysteem garandeert dat kwaliteit in alle bedrijfsvoeringsaspecten continu en serieus aandacht heeft.

    digid_eo_rgb_150px

DigiD Assurance

Onze dienst EFaaS voldoet aan alle eisen die de overheid stelt om aan te kunnen sluiten aan DigiD. De normen voor het ICT-beveiligingsassessment DigiD zijn gebaseerd op de beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties van het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum). Deze eisen worden jaarlijks getoetst door een onafhankelijke en door de overheid goedgekeurde auditor.