Sociaal intranet: spin in het communicatie-web


  • Gepersonaliseerd dashboard
  • Nieuwsvoorziening
  • Interne productengids
  • Interactie: bloggen, reageren, liken
  • Collega's vinden en persoonlijke profielen
  • Samenwerken in groepen / teams / projecten
  • Updatestreams en attenderingen
  • Integratie met Office 365

Onze intranet-oplossing kenmerkt zich door de unieke integratie van CMS- en user-generated content. Dit resulteert in een krachtige omgeving die informatie borgt en vindbaar maakt, samenwerking ondersteunt en mensen stimuleert zich te profileren en zaken zelf te regelen.

Het dashboard mixt algemene en persoonsgebonden informatie en toont een update-stream van alle activiteiten in het sociale domein. Het vormt hiermee het startpunt voor kennisdeling, samenwerking, taakuitoefening en self-service.

Het smoelenboek is geëvolueerd naar een omgeving met rijke profielen. Basis-gegevens afkomstig uit centrale kernsystemen worden door medewerkers zelf aangevuld zodat voor iedereen duidelijk is hoe mensen bereikbaar zijn, over welke expertises men beschikt en waar aan gewerkt wordt. Blogs maken dit plaatje compleet.

Binnen groepen kunnen deelnemers elkaar vragen stellen, nieuws en evenementen plaatsen, bloggen en documenten delen. Alerts op het dashboard maar ook per e-mail zorgen ervoor dat de omgeving leeft.

Integratie met Office 365 - Het intranet als digitale werkplek is een niet te negeren trend. Een trend die alleen succesvol kan zijn als de integratie met achterliggende systemen goed geregeld is. InfoProjects zet in op de integratie met Office 365. Authenticatie, hergebruik van persoonlijke gegevens, omgaan met documenten, integratie van agenda's in optimale inzet van communicatiemiddelen zoals chat en skype komen hiermee beschikbaar vanuit de context van het intranet.

Enkele praktijkvoorbeelden

sociaal-intranet-wrij

Het intranet van Waterschap Rijn en IJssel is vernieuwd. Met een gepersonaliseerde homepage, persoonlijke profielen en blogmogelijkheden is een serieuze stap gezet op weg naar een sociaal intranet.

Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal intranet voor WRIJ

intranet omgevingsdienst IJmond

Na het vernieuwen van de website heeft de Omgevingsdienst IJmond de stap gezet naar een sociaal intranet. Hiermee kunnen medewerkers elkaar vinden, samenwerken en een persoonlijk dashboard gebruiken.

Omgevingsdienst IJmond

Sociaal intranet IJmond

index-brandnet

Een intranet met nieuwsvoorziening, productencatalogus, sociaal smoelenboek en gepersonaliseerde startpagina: de solide basis voor verdere doorontwikkeling.

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Sociaal intranet Brandweer Amsterdam-Amstelland

website-utrecht-index

De provincie Utrecht heeft het intranet grondig vernieuwd. Functionaliteiten zoals een gepersonaliseerd dashboard, sociaal smoelenboek en serviceplein ondersteunen de bijna 1.500 medewerkers in hun dagelijkse werk.

provincie Utrecht

Sociaal intranet Atrium vernieuwd

Intranet UNESCO IHE - Thesource

Een compleet intranet met nieuwsvoorziening, dienstencatalogus en sociaal smoelenboek voor het grootste internationale instituut op het gebied van wateropleidingen.

Unesco-IHE

Intranet voor UNESCO-IHE

Overijssel sociaal intranet

Medewerkers van de provincie gaan de zomer in met een nieuw intranet gericht op nieuwsvoorziening en dienstverlening. Maar vooral: kennis delen en elkaar vinden!

provincie Overijssel

Overijssel introduceert sociaal intranet

index-afbeelding-wdod

Op 1 januari 2016 is het nieuwe waterschap WDODelta ontstaan uit een fusie van Groot Salland en Reest en Wieden. Een nieuw waterschap betekent een nieuwe website én sociaal intranet: W-Connect !

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Webomgeving Drents Overijsselse Delta

Contact