IPROX-FORMS: bouwstenen voor dienstverlening


  • Responsive E-formulieren
  • Toepassing huisstijl
  • Business logic
  • Validatie
  • Authenticatie middels DigiD of E-herkenning
  • Interface met kernregistraties
  • Output naar mid/back-office
  • Webrichtlijnen proof

In het kader van een verbeterde dienstverlening worden steeds meer producten en diensten digitaal aangeboden. Het programma Digitaal 2017 eist van overheden dat bedrijven en burgers uiterlijk in 2017 alle zaken digitaal kunnen afhandelen. Flexibel samen te stellen E-formulieren zijn hiervoor de basis.

Met IPROX-Forms is het mogelijk E-formulieren te maken waarbij diverse vraagvormen ingezet kunnen worden. Om onjuiste invoer te voorkomen worden gegevens waar mogelijk direct gevalideerd. Authenticatie middels E-herkenning of DigiD is mogelijk evenals koppelingen met kernregistraties en back-end-systemen.

Gebruikers van IPROX-FORMS

provincie Overijssel
Rijkswaterstaat
provincie Drenthe
VGA Verzekeringen

Contact