Security mededeling log4j2


13 december 2021

Zoals u wellicht in de media heeft vernomen is er onlangs een ernstige kwetsbaarheid gevonden die impact heeft op zeer veel computersystemen. InfoProjects verzorgt de hosting en beheer van uw website, intranet en/of webapplicatie.

Gezien de ernst van de bekendgemaakte kwetsbaarheid met betrekking tot log4j2 (CVE-2021-44228) sturen we deze mededeling over de impact op de diensten van InfoProjects.

InfoProjects heeft onderzoek gedaan naar de kwetsbaarheid en de impact daarvan op haar systemen. Onze conclusie is dat geen van de door InfoProjects gebruikte systemen de kwetsbaarheid bevat.

InfoProjects maakt met haar IPROX-product-suite geen gebruik van log4j component. Daarnaast heeft InfoProjects in haar infrastructuur geen componenten in gebruik die vulnerable zijn of waren voor deze bevinding.

We houden de berichtgevingen - zoals altijd - nauwlettend in de gaten en zullen maatregelen nemen indien we dat nodig achten.

We vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Technisch Applicatie Beheer InfoProjects

tab@infoprojects.nl

U ontvangt deze mededeling omdat u gebruik maakt van hosting-diensten van InfoProjects. U kunt u zich desgewenst uitschrijven voor toekomstige onderhoud- en/of securitymeldingen.