Trots op onze klantenkring


In the picture

InfoProjects heeft een prachtig klantportfolio. Regelmatig lichten we er klanten uit zoals nu Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam.

Rijkswaterstaat
Gemeente Amsterdam

InfoProjects werkt voor ...

Gemeente Amsterdam
CINOP
Berenschot
NVRD
Radboud Universiteit
Unesco-IHE
Wateropleidingen
VNG
Fugro
Infozorg
gemeente Den Haag
VGA Verzekeringen

Omgevingsdiensten

Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek
Omgevingsdienst Midden-Holland
Omgevingsdienst IJmond

Provincies

Provincie Drenthe
Provincie Overijssel
Provincie Limburg
Provincie Zuid-Holland

Waterschappen

Waterschap Aa en Maas
Drents Overijselse Delta
HDSR
Waterschap Limburg
Noorderzijlvest
Rijn en IJssel
Vallei en Veluwe
Vechtstromen
Zuiderzeeland
Programma Lumbricus
Rivus
Unie van Waterschappen

Ministeries en rijksgerelateerde organisaties

Hoge Raad der Nederlanden
Raad van State
OM
SLO: Nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling
Omgevingsloket
Rijkswaterstaat
BZK
Ministerie van I&M
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
Kansspelautoriteit
RCE

Veiligheidsorganisaties

GHOR Amsterdam-Amstelland
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Veiligheidsregio Brabant-Noord
Veiligheidregio Flevoland
Veiligheidsregio Haaglanden
Veiligheidregio Hollands Midden
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Veiligheidregio Gelderland-Zuid
Brandweer Amsterdam-Amstelland
Brandweer Brabant-Noord
Brandweer Flevoland
Brandweer Haaglanden
Brandweer Hollands Midden
Brandweer Zuid-Limburg

Contact