Woo-platform waterschap Vechtstromen


Vechtstromen heeft zich aangesloten bij het in ontwikkeling zijnde iprox.open platform. Het eerste resultaat staat. Met open.vechtstromen.nl heeft de organisatie alle tools in handen om actieve openbaarmaking tot uitvoering te brengen.