Woo-platform waterschap Limburg


Met het livegaan van open.waterschaplimburg.nl toont het waterschap aan de Woo serieus te nemen. De eerste stappen richting actieve openbaarmaking worden gezet. Samen met InfoProjects zal doorontwikkeling de komende maanden gestalte krijgen.