Website ZVHD


Sommige problemen van burgers zijn zo complex dat geen oplossing wordt bereikt in de reguliere processen van zorg en veiligheid. De regisseurs van Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe (ZVHD) brengen professionals uit de domeinen zorg, veiligheid en gemeente bij elkaar. Voor ZVHD is er nu een nieuwe website.