Waterschap Vechtstromen aan de slag met narrowcasting


narrowcast-vechtstromen4

Waterschap Vechtstromen gaat op diverse locaties specifieke content op grote schermen aanbieden, gericht op de doelgroep van die locatie. Kortom: narrowcasting! Op deze pagina is hierover meer informatie te vinden.