Transitieagenda Kunststoffen


De Transitieagenda Kunststoffen richt zich op het sluiten van de kunststofketen door zuiniger met kunststoffen om te gaan en meer secundaire en hernieuwbare grondstoffen in te zetten. De website verstrekt informatie om samen te werken aan een duurzame kunststofketen.