Opfrisser voor de website van Waterschap Vechtstromen


Een vernieuwing van de bestaande website om inhoudelijk meer aandacht te kunnen geven aan de leefomgeving middels actuele thema’s zoals klimaat, duurzaamheid en innovatie. Visueel is gekozen voor minder kleurgebruik, waardoor de website rustiger oogt.