open.rijkswaterstaat.nl


Rijkswaterstaat werkt aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Het Rijkswaterstaat Publicatie Platform maakt het werk van transparant en controleerbaar. De Wet elektronische publicaties is de aanleiding voor dit platform. Na een eerste start met terinzageleggingen en woo-verzoeken zal het platform de komende tijd verder uitgebouwd worden.