Migratie website Aanpak Ring Zuid


aanpakringzuid-mockup-photo

Aanpak Ring Zuid is de grootschalige ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen (2018-2024). Het project is in volle gang; zichtbaar, hoorbaar, merkbaar voor elke inwoner/bezoeker van de stad. www.aanpakringzuid.nl vervult een cruciale rol in de projectcommunicatie met zowel informatieverstrekking als interactie.