Update CEM


applicatie-CEM

De applicatie Controle Erkende Maatregelen energiebesparing (CEM) ondersteunt het bevoegd gezag bij het controleren van de naleving van de energiebesparingsplicht. De CEM-update zorgt voor nog betere aansluiting bij de praktijk. Meer info over de voor RWS geïmplementeerde beoordelingsinstrumenten.