Nieuwe opdracht: kaartlagen-applicatie voor IHM


ihm_opendata
Het Informatiehuis Marien (IHM) ontsluit allerlei gegevens over de Noordzee. In de huidige situatie kan men circa 120 kaartlagen alleen vinden door een boomstructuur te bedienen. InfoProjects gaat ervoor zorgen dat de individuele kaartlagen efficiënter ontsloten worden. Daarbij zal niet alleen gezocht kunnen worden op de meta-gegevens van de kaartlagen, maar ook op de data zelf.