Nieuwe website SLO


slo

SLO heeft haar website SLO.nl en haar vakportalen in een nieuw jasje gestoken. Het resultaat is een frisse en informatieve website die zich vanuit een uitgekiend metadata-model deels automatisch vult. De grote hoeveelheid informatie voor schoolleiders en leraren, over vakken en curriculumontwikkeling op school, wordt daarmee goed ontsloten.