Waterschap Zuiderzeeland stelt digitaal formulier beschikbaar


index-efaas

Waterschap Zuiderzeeland zocht naar een klantvriendelijke manier voor het melden van laag-risico-activiteiten. Hiertoe is een webformulier ontworpen dat via de website van het waterschap ingevuld en ingediend kan worden. Het formulier draait op de EFaaS-formulieren omgeving van InfoProjects.