Pilot Atlas Leefomgeving


atlas-leefomgeving

Rijkswaterstaat Leefomgeving brengt via een pilotproject in kaart hoe de websites van Atlas Leefomgeving in de toekomst met standaardproducten gerealiseerd kunnen worden. InfoProjects is gevraagd om als CMS-leverancier deel te nemen aan deze pilot. Op 7 juni zijn de veelbelovende resultaten gedemonstreerd aan tientallen stakeholders.