Campagne: Weet van Water


weetvanwater

Communiceren we over water, dan doen waterschap Rijn en IJssel dat vooral onder de vlag van Weet van Water. Over schoon water, veilige dijken, wateroverlast, duurzaamheid, klimaat en nog veel meer. Concreet, aansprekend en dichtbij. De website stond in 2 weken.