Huisstijl DSO centraal beheerd


stijlgids dso

InfoProjects realiseert een toolkit voor het Digitaal Stelstel Omgevingswet waarmee alle huisstijl-elementen centraal worden beheerd. Compleet, bruikbaar en bereikbaar zijn kenmerken van deze ‘living styleguide’ .