Website Helpdesk Water is verhuisd naar platform RWS


helpdeskwater

De website van Helpdesk Water is verhuisd naar het platform van RWS Leefomgeving. Wie de site van Helpdesk Water bezoekt, ziet geen veranderingen en dat was ook precies de bedoeling.
De hele operatie was het sluitstuk van een meerjarenproject waarin o.a. de websites in platform RWS zijn gemigreerd naar de Rijkshuisstijl.