Programma Lumbricus


index-lumbricus

Lumbricus is een kennisprogramma waarbinnen verschillende partijen samen onderzoeken welke maatregelen kunnen bijdragen aan het creëren van een klimaatrobuust bodem- en watersysteem. Het consortium bestaat uit kennisinstellingen, particuliere bedrijven en overheidsinstanties, waaronder Vechtstromen.