Nieuwe opdrachten voor digitale formulieren


index-efaas

Waterschap Zuiderzeeland en Waterschap Drents Overijsselse Delta hebben gekozen voor EFaaS als de nieuwe standaard oplossing voor E-Formulieren. Op korte termijn gaat InfoProjects de meest gebruikte formulieren van deze waterschappen digitaliseren.