Verkeersprognoses Amsterdam vernieuwd


Verkeersprognoses Amsterdam

De Gemeente Amsterdam beschikt over gedetailleerde gegevens over de drukte op het wegennet in en rond de stad Amsterdam. InfoProjects ontwikkelde een kaartapplicatie waarmee voor verschillende jaren in het heden en in de toekomst de bezetting per wegvak kan worden opgevraagd.