Sociaal intranet: spin in het communicatie-web


  • Gepersonaliseerd dashboard
  • Nieuwsvoorziening
  • Interne productengids
  • Interactie: bloggen, reageren, liken
  • Collega's vinden en persoonlijke profielen
  • Samenwerken in groepen / teams / projecten
  • Updatestreams en attenderingen
  • Integratie met Office 365

Onze intranet-oplossing kenmerkt zich door de unieke integratie van CMS- en user-generated content. Dit resulteert in een krachtige omgeving die informatie borgt en vindbaar maakt, samenwerking ondersteunt en mensen stimuleert zich te profileren en zaken zelf te regelen.

Het dashboard mixt algemene en persoonsgebonden informatie en toont een update-stream van alle activiteiten in het sociale domein. Het vormt hiermee het startpunt voor kennisdeling, samenwerking, taakuitoefening en self-service.

Het smoelenboek is geëvolueerd naar een omgeving met rijke profielen. Basis-gegevens afkomstig uit centrale kernsystemen worden door medewerkers zelf aangevuld zodat voor iedereen duidelijk is hoe mensen bereikbaar zijn, over welke expertises men beschikt en waar aan gewerkt wordt. Blogs maken dit plaatje compleet.

Binnen groepen kunnen deelnemers elkaar vragen stellen, nieuws en evenementen plaatsen, bloggen en documenten delen. Alerts op het dashboard maar ook per e-mail zorgen ervoor dat de omgeving leeft.

Integratie met Office 365 - Het intranet als digitale werkplek is een niet te negeren trend. Een trend die alleen succesvol kan zijn als de integratie met achterliggende systemen goed geregeld is. InfoProjects zet in op de integratie met Office 365. Authenticatie, hergebruik van persoonlijke gegevens, omgaan met documenten, integratie van agenda's in optimale inzet van communicatiemiddelen zoals chat en skype komen hiermee beschikbaar vanuit de context van het intranet.

Enkele praktijkvoorbeelden

Het intranet van Waterschap Rijn en IJssel is vernieuwd. Met een gepersonaliseerde homepage, persoonlijke profielen en blogmogelijkheden is een serieuze stap gezet op weg naar een sociaal intranet.

Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal intranet voor WRIJ

Na het vernieuwen van de website heeft de Omgevingsdienst IJmond de stap gezet naar een sociaal intranet. Hiermee kunnen medewerkers elkaar vinden, samenwerken en een persoonlijk dashboard gebruiken.

Omgevingsdienst IJmond

Sociaal intranet IJmond

Een aantal jaren geleden is VRR met de website vr-rr.nl al overgegaan naar een nieuw ontwerp. Het intranet volgt nu in dezelfde stijl, maar is nu ook sociaal, met een gepersonaliseerde homepage en een uitgebreid zelf aan te vullen profiel. Met de aanpassing is er meer ruimte voor tekst en afbeeldingen, en het intranet is nu volledig responsive.

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Sociaal intranet voor Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Voor Waterschap Vechtstromen is het bestaande intranet vervangen door een sociaal intranet met een persoonlijk dashboard, uitgebreide profielen, blogmogelijkheden en groepen, inclusief Single Sign On-authenticatie. Aan verdere integratie met Office 365 wordt gewerkt.

Waterschap Vechtstromen

Live: sociaal intranet voor Waterschap Vechtstromen

Contact