Mobiele apps: ook onderweg je intranet bij de hand


  • Optimale interface
  • Altijd beschikbaar
  • Push berichten
  • Efficiënt beheren content
  • Intranet-app
  • Authenticatie
  • Integratie telefoon-functies

Mobiele apps zijn vaak een aanvulling op een webomgeving, bijvoorbeeld in de vorm van een intranet-app. Hiermee zijn delen van het intranet altijd en overal beschikbaar, ook voor de collega's in het veld. Nieuwsvoorziening maar ook de onderlinge bereikbaarheid is hiermee uitstekend geregeld.

Uiteraard is een mobiele app meer dan een intranet op een smalle viewport. Door gebruik te maken van push notificaties wordt extra functionaliteit toegevoegd aan de applicatie.

De inhoud van de door InfoProjects gerealiseerde apps komt niet zelden uit IPROX-CMS waarmee optimaal beheer goed geregeld is. Nieuws wordt immers op één plek onderhouden maar zowel naar intranet als app gedistribueerd.

Maar ook content uit andere systemen kan geïntegreerd worden aangeboden. Denk hierbij specifieke streams die vanuit een meldkamersysteem aan medewerkers van een veiligheidsregio worden verstuurd.

Wij beheren apps voor onder andere:

Veiligheidsregio Flevoland
waterschap Vechtstromen
Veiligheidsregio Brabant-Noord
provincie Drenthe

Contact