EFaaS: digitale dienstverlening binnen handbereik


  • SAAS-oplossing voor e-formulieren
  • Responsive - bruikbaar op alle devices
  • Toepassing huisstijl
  • Voortgangsindicator
  • Business logic en validatie
  • Gebaseerd op IPROX-FORMS
  • Authenticatie middels DigiD, E-herkenning en eIDAS
  • Interface met kernregistraties
  • Output naar mid/back-office
  • Toegankelijke formulieren

Nederland digitaliseert en dat biedt kansen om de dienstverlening van de overheid slimmer, toegankelijker en persoonlijker te maken. Publieke dienstverleners, rijksoverheid, gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheidsinstellingen werken samen aan betere digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven.

Wij bieden een oplossing voor slimme formulieren waarbij diverse vraagvormen beschikbaar zijn. Om onjuiste invoer te voorkomen worden gegevens waar mogelijk direct gevalideerd. Authenticatie middels DigiD, E-herkenning en/of eIDAS is mogelijk evenals koppelingen met kernregistraties en back-end-systemen.

De beveiliging van EFaaS is perfect geregeld met de hoogste beveiligingsstandaarden. Dit betekent dat EFaaS wordt gehost binnen Nederland in een datacenter met ISO 27001 certificering. Een TPM-verklaring is onderdeel van het DigiD-ontzorgpakket.

EFaaS is onze cloud-gebaseerde oplossing die er garant voor staat dat uw organisatie snel en zorgeloos slimme formulieren kan inzetten. InfoProjects configureert het formulier en verzorgt hosting en beheer, voor een vast bedrag per maand.

Met EFaaS is digitale dienstverlening voor elke organisatie binnen handbereik.

Hier een aantal voorbeelden die we reeds gerealiseerd hebben:

Meer weten? Neem contact op voor meer informatie of een demonstratie.

Efaas productenblad
Formulieren algemeen Brons Zilver Goud Platina
Eigen huisstijl (logo, kleur, lettertype) ja ja ja ja
Geschikt voor alle type devices ja ja ja ja
Digitaal toegankelijk / webrichtlijnen proof ja ja ja ja
Voortgangsindicator ja ja ja ja
Business logic ja ja ja ja
Veld-validatie ja ja ja ja
Output: mail, pdf, xml ja ja ja ja
Hosting en support
Hosting en technisch beheer ja ja ja ja
Gratis Helpdesk ja ja ja ja
Beveiligde verbinding en opslag ja ja ja ja
Eigen (sub)domein nee ja ja ja
Beschikbaarheid 99,8% 99,8% 99,9% 99,9%
Interfaces
Authenticatie/ondertekenen DigiD/eHerkenning/eIDAS nee nee ja ja
Output op maat (bijv. StUF) nee nee nee ja
Ophalen gegevens uit backoffice nee nee nee ja
Afhandelaarsdashboard nee nee nee ja
Omvang formulier
Maximaal aantal velden 20 50 100 200
Aantal stappen onbeperkt onbeperkt onbeperkt onbeperkt
Reacties per maand onbeperkt onbeperkt onbeperkt onbeperkt
Maximale opslag voor bijlagen 10GB 20GB 35GB 50GB

Gebruikers van IPROX-FORMS / EFaaS

provincie Overijssel
Rijkswaterstaat
provincie Drenthe
VGA Verzekeringen
Gemeente Amsterdam
Waterschap Zuiderzeeland
Waterschap Limburg
Veiligheidsregio Hollands Midden

Contact