Nieuwsbrief maart 2023


Nieuwsbrief InfoProjects - maart 2023

Het voorjaar zit in de lucht, een periode van groei en veranderingen. Terwijl iedereen zich buigt over de vraag of ChatGPT een droom of nachtmerrie is, zien wij mooie oplossingen ontluiken en werken wij met veel plezier aan nieuwe implementaties. In deze nieuwsbrief:

IPROX.open: publiceren volgens de Wet Open Overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) staat voor een transparante overheid die informatie actief publiceert. De oplossing iprox.open ondersteunt de actieve openbaarmaking van informatie zoals terinzageleggingen, woo-verzoeken, onderzoeksrapporten, convenanten en adviezen.

iprox.open is gebaseerd op iprox.cms en biedt daarmee robuuste omgeving voor het beheren van content. Er is ondersteuning voor het efficiënt uploaden van zeer omvangrijke dossiers, het toekennen van metadata, procesbewaking en het publiceren naar meerdere kanalen.

iprox.open in praktijk? Bekijk het publicatieplatform van Rijkswaterstaat op open.rws.nl.

Mijn-omgeving: digitaal zaken doen

De wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) heeft als doel om de communicatie tussen burgers, bedrijven en de overheid te moderniseren en te digitaliseren. Dit houdt in dat per 1 januari 2024 alle formele berichten van overheidsinstanties gedigitaliseerd moeten worden en dat burgers en bedrijven deze berichten digitaal kunnen ontvangen en versturen. Het is daarbij belangrijk dat deze digitale communicatie betrouwbaar en veilig is, zodat burgers en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens goed worden beschermd.

De inzet van e-formulieren sluit aan bij het digitaal kunnen aanvragen van informatie, producten of diensten. Een aanvullende Mijn-omgeving waarop burger en bedrijven kunnen inloggen om de status van hun zaak te volgen, is hierop een goede aanvulling.

InfoProjects implementeert diverse Mijn-omgevingen voor onder andere de waterschappen Limburg en Vechtstromen, de provincie Drenthe en het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Pieter Stiemer via pieter.stiemer@infoprojects.nl.

IPROX.subsites: basis voor een professioneel site-landschap

Overheidsorganisaties hebben vaak 10-tallen sites in de lucht. Sites die op verschillende platforms draaien, niet toegankelijk zijn, onvoldoende aansluiten op actuele regels rondom security en niet actueel zijn. Sites waarvan soms niet meer bekend is dat ze bestaan of waarvan de eigenaar uit beeld is.

iprox.subsites is de oplossing hiervoor voor het professioneel beheer van centrale webomgevingen. Door de inzet van standaard templates kan de interne organisatie bediend worden met kwalitatief goede sites die snel en tegen beperkte kosten beschikbaar komen.

Organisaties zoals Rijkswaterstaat en de provincies Limburg en Drenthe maken al vele jaren gebruik van iprox.subsites. Onlangs hebben ook TNO en de provincie Zuid-Holland voor deze kwalitatieve en duurzame oplossing gekozen.

Wil jij ook een organisatiebrede centrale oplossing voor al je sites? Neem dan contact met ons op voor een afspraak en demo.

IPROX.CMS: released and coming-up

Elk kwartaal komt er een nieuwe release uit voor de producten binnen onze iprox suite. De release notes zijn te vinden op https://help.iprox.nl/release-notes/. Enkele highlights uit de CMS- en Modules-release van januari:

  • Lijstweergave containers: naast de vertrouwde structuurboom kan een lijstweergave beschikbaar komen (inclusief zoekfunctie).
  • URL-historie: met deze functionaliteit is het mogelijk historische URL's op te slaan zodat deze blijven werken. Dit is zinvol bij omgevingen waar URLs regelmatig wijzigen door bijvoorbeeld het verplaatsen van content. En het is onmisbaar bij migraties.
  • Blokken in de lay-out editor zijn nu voorzien van een content-indicatie.
  • Aansluiting Single Digitale Gateway is beschikbaar.
  • Met de module security.txt kan contactinformatie gepubliceerd worden die ethische hackers kunnen gebruiken indien een kwetsbaarheid in de ICT van uw organisatie gevonden is.

Voor de komende release staan diverse zaken op de rit. Ook de vaak geuite wens om een bestaande pagina met wijzigingen in de toekomst te publiceren, zal binnenkort worden gehonoreerd!

Friendly Captcha: veilig en toegankelijk alternatief

Om spam te voorkomen is het mogelijk om formulieren te voorzien van een Captcha. Sinds kort bieden we de integratie met Friendly Captcha aan naast de bestaande Google reCAPTCHA oplossing. Dit alternatief voldoet aan de geldende eisen op het vlak van privacy en toegankelijkheid. Friendly Captcha  kan op abonnementsbasis worden toegevoegd aan elke iprox omgeving.

Meer weten de mogelijkheden rondom de Friendly Captcha plug-in? Neem contact met ons op.

QuickScan toegankelijkheid

De periodieke toegankelijkheidstoets door een erkend bureau levert vaak een lijvig rapport op met tal van bevindingen die eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden. Analyse van dit rapport kost tijd en geld. Een door onze consultants uitgevoerde QuickScan voorkomt dit. Met als resultaat een compact rapport met bevindingen, aanbevelingen en oplossingsrichtingen.

De kosten voor een QuickScan bedragen € 995,- per site.

InfoProjects BV
Brediusweg 25 | 1401AB Bussum | 035-7600300 | info@infoprojects.nl
U kunt u zich desgewenst uitschrijven voor de nieuwsbrief.