Nieuwsbrief januari 2018


header-nieuwsbrief-infoprojects
Januari 2018

De eerste maand van het nieuwe jaar zit erop. Een jaar waarin ongetwijfeld allerlei zaken op de rit staan die aandacht vragen: webcommunicatie, digitale dienstverlening, proces-ondersteuning, beveiliging en meer. Laten we er een mooi jaar van maken!

Provincie Limburg: nieuwe klant - nieuwe site

provincie-limburg

Aansluitend op de nieuwjaarstoespraak door gouverneur Bovens werd op 2 januari 2018 de nieuwe professionele website gelanceerd. In 4 maanden van ontwerp tot livegang: een prestatie om trots op te zijn. De provincie Limburg is hiermee de vijfde provincie die gekozen heeft voor InfoProjects en IPROX-CMS.

Parkeerinfo op maat

Kan ik een parkeervergunning aanvragen voor mijn adres? Wat kost dat? En wat is de wachttijd?

Voor een antwoord op dit soort vragen hoef je niet langer te struinen door 10-tallen webpagina's. Via één formulier krijg je informatie op maat. Een prima voorbeeld van een Amsterdamse applicatie die heldere communicatie ondersteunt.

EFAAS in praktijk

Een aantal waterschappen heeft onlangs het product EFaaS ingezet voor een aantal E-formulieren. EFaaS is onze cloud gebaseerde oplossing die er garant voor staat dat uw organisatie snel en zorgeloos slimme formulieren kan inzetten. InfoProjects configureert het formulier en verzorgt hosting en beheer. En dat voor een vast bedrag per maand.

Provincie Drenthe live met nieuwe corporate website

homepage provincie Drenthe

De corporate site van de provincie Drenthe heeft een nieuwe jas gekregen. Een eigentijdse vormgeving, herschreven content op taalniveau B1 en de inzet van toptaken zorgen ervoor dat de site aan de eisen van deze tijd voldoet.

Nieuw aan boord: OFGV

omgevingsdienst-flevoland

De OFGV draagt bij aan een veilige, schone en duurzame leefomgeving. De bedrijven, inwoners en overheden in het werkgebied worden hierbij optimaal bediend. Hoe? Kijk op de vernieuwde, eigentijdse, kleurrijke en informatieve website.

De Alginaatfabriek

alginaatfabriek

Waterschappen, het bedrijfsleven en kennisinstellingen werken nauw samen aan de productie en de toepassing van een alginaat achtige grondstof uit rest- en afvalwater. In opdracht van waterschap Rijn en IJssel - in 2 weken van idee naar livegang.

De Omgevingswet - een mooie uitdaging

aandeslagkaart

Veel overheidsorganisaties zijn volop bezig met de nieuwe omgevingswet. Men is aan het experimenteren, samenwerken of plannen maken. Informatie, inspiratie of hulp is daarbij ongetwijfeld welkom. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet geeft overheden ondersteuning. Op een praktische en vraaggerichte manier.  Om deze reden is de website onlangs op een aantal vlakken vernieuwd. Onder andere met een projectenkaart en een uitgekiende zoekfunctie.

IPROX-CMS is het fundament onder deze website, maar wordt ook ingezet als centraal CMS voor DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Zo kunnen andere organisaties en applicaties gebruik maken van in IPROX opgeslagen content via beschikbare api's.

InfoProjects is trots op deze initiatieven van Rijkswaterstaat. Maar we zijn ook blij met lokale initiatieven. Zo heeft de provincie Utrecht onlangs een subsite over de omgevingswet ingericht binnen hun bestaande IPROX-CMS-omgeving.

Inspiratie voor uw organisatie ?

Online huisstijl centraal beheerd

Stel: je organisatie heeft een duidelijke online huisstijl. Een stijl die je uniform wilt inzetten voor al je webapplicaties. Applicaties die bovendien door meerdere leveranciers ontwikkeld worden. Dan is de inzet van een 'living styleguide' een goede keuze. Deze geeft een bruikbaar overzicht van alle stijlcomponenten die beschikbaar zijn.

InfoProjects ontwikkelde een style guide voor de gemeente Amsterdam op basis van Pattern Lab. Voor het Digitaal Stelsel Omgevingwet wordt gewerkt aan Toolkit op basis van Fractal. Essentieel voor deze toepassingen zijn de:

 • Compleetheid van componenten: zowel losse bouwstenen (een button) als complete templates (formulieren) zijn beschikbaar.
 • Bruikbaarheid: niet alleen de CSS maar de complete source-package wordt gepubliceerd.
 • Bereikbaarheid: ontwikkelaars kunnen er gemakkelijk gebruik van maken (en kunnen ook aan de doorontwikkeling van de styleguide bijdragen).

Waterschapsdag succesvol

Op 25 januari is door de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Zuiderzeeland in samenwerking met InfoProjects een symposium georganiseerd voor onze acht IPROX-waterschappen. De dag stond in het teken van sociaal intranet. Een aantal sprekers informeerde de aanwezigen over diverse aspecten van intranet:

 • de gefaseerde groei van intranetten (Hans Bilgin)
 • de adoptie van een sociaal intranet (Mixit)
 • het verkrijgen van diagnostische informatie tbv kwaliteitsverbetering (Siteimprove)
 • de noodzaak van beveiliging (Audit Connect)
 • de beschikbare bouwstenen binnen IPROX-Social (InfoProjects).

De waterschappen waren zeer geïnteresseerd om van elkaar te horen waar ze stonden op het vlak van de inrichting van een sociaal intranet. Al met al een nuttige dag waarin de basis voor een periodiek gebruikersoverleg van waterschappen is gelegd.

waterschappen-logo's

Continue productverbetering

Wij werken voortdurend aan het verbeteren van al onze producten. Optimalisaties worden ingegeven door klantwensen, maar ook door eisen op het vlak van techniek en beveiliging.

De release-notes laten zien dat de afgelopen periode de volgende aanpassingen zijn gerealiseerd om 'het leven van de redacteur' eenvoudiger te maken:

 • Dupliceren van blokken binnen een landingspagina of zie-ook-zone
 • Meerdere items tegelijk ter redactie aanbieden
 • Zoeken op clusters binnen paginatypen
 • De inzet van de nieuwe modules Google Tag Manager en SiteImprove Analytics.

InfoProjects BV
Brediusweg 25 | 1401AB Bussum | 035-7600300 | info@infoprojects.nl

U kunt u zich hier desgewenst uitschrijven voor de nieuwsbrief.