Trots op onze klantenkring


InfoProjects heeft een prachtig klantportfolio met een focus op de overheid. Hieronder een overzicht van organisaties waar wij met onze producten en diensten vertegenwoordigd zijn.

Ministeries en rijksgerelateerde organisaties

Raad voor Rechtsbijstand
Hoge Raad der Nederlanden
Raad van State
OM
Omgevingsloket
Rijkswaterstaat
BZK
SLO: Nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling
Ministerie van I&M
Kansspelautoriteit
RCE
cak
Schadefonds geweldsmisdrijven

Provincies

Provincie Zuid-Holland
Provincie Drenthe
Provincie Overijssel
Provincie Limburg

Waterschappen

Hoogheemraadschap van Delfland
Waterschap Aa en Maas
Drents Overijselse Delta
HDSR
Noorderzijlvest
Rijn en IJssel
Vallei en Veluwe
Waterschap Limburg
Zuiderzeeland
Vechtstromen
waterschapsbedrijf limburg
Programma Lumbricus

Omgevingsdiensten

Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek
Omgevingsdienst Midden-Holland
Omgevingsdienst IJmond

Veiligheidsorganisaties

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Veiligheidsregio Brabant-Noord
Veiligheidsregio Drenthe
Veiligheidregio Flevoland
Veiligheidregio Hollands Midden
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Brandweer Amsterdam-Amstelland
Brandweer Brabant-Noord
Brandweer Flevoland
GGD Drenthe
GHOR Amsterdam-Amstelland

En meer ...

Gemeente Amsterdam
gemeente-roosendaal
VGA Verzekeringen
Radboud Universiteit
Unesco-IHE
Wateropleidingen
Infozorg
boschen
CINOP
Amvest

Contact