iprox.open: dé oplossing voor de Wet Open Overheid


  • Compleet en compliant
  • Onbegrensd uploaden en delen van informatie
  • Gebruikersvriendelijk met de kracht van het iprox.cms
  • API-koppelvlak met bronsystemen
  • geavanceerde authenticatie (SSO)
  • zoeken en indexeren
  • aansluiting landelijke Woo-index
  • klant en regelgeving gedreven roadmap

Betreed de wereld van een open en transparante overheid met iprox.open. Onze krachtige, moderne oplossing helpt uw organisatie om te voldoen aan de eisen van de Wet open overheid (Woo).

Iprox.open biedt u alle mogelijkheden om informatie moeiteloos te verzamelen, beheren en publiceren.

Actieve openbaarmaking

De Wet open overheid (Woo) verankert het recht op informatie over overheidsactiviteiten. De Woo is sinds 1 mei 2022 in werking en garandeert het recht van burgers op toegang tot openbare gegevens.

Het hart van deze wet is actieve openbaarmaking. Overheidsinstanties publiceren automatisch hun informatie, zonder vraag van burger, bedrijf of journalist. Hierdoor is het handelen van de overheid voor iedereen inzichtelijk.

Exit Plooi betekent zelf in actie komen

Eind 2022 is de ontwikkeling van landelijke voorziening Plooi stop gezet op aanraden van het Adviescollege ICT-toetsing. Daarmee verschuift de focus naar de ontwikkeling van een Woo-verwijsindex en zoekfunctie om de diverse verplichte informatiecategorieën te ontsluiten. Vanaf de lancering in het tweede kwartaal van 2023 dient u zelf actief informatie publiceren conform de Woo.

Maak Kennis met iprox.open en Beheer Informatie als Nooit Tevoren

Iprox.open vereenvoudigt content- en publicatie-beheer. Het biedt een professionele cms-omgeving, een eigen publicatieportaal, API's voor koppelvlakken en aansluiting op de landelijke Woo-index.

In de praktijk

Vechtstromen heeft zich aangesloten bij het in ontwikkeling zijnde iprox.open platform. Het eerste resultaat staat. Met open.vechtstromen.nl heeft de organisatie alle tools in handen om actieve openbaarmaking tot uitvoering te brengen.

Waterschap Vechtstromen

Woo-platform waterschap Vechtstromen

Rijkswaterstaat werkt aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Het Rijkswaterstaat Publicatie Platform maakt het werk van transparant en controleerbaar. De Wet elektronische publicaties is de aanleiding voor dit platform. Na een eerste start met terinzageleggingen en woo-verzoeken zal het platform de komende tijd verder uitgebouwd worden.

Rijkswaterstaat

open.rijkswaterstaat.nl

Met het livegaan van open.waterschaplimburg.nl toont het waterschap aan de Woo serieus te nemen. De eerste stappen richting actieve openbaarmaking worden gezet. Samen met InfoProjects zal doorontwikkeling de komende maanden gestalte krijgen.

Waterschap Limburg

Woo-platform waterschap Limburg

Maak nu de stap naar transparantie en benut de voordelen van iprox.open

Voeg u bij de groeiende gemeenschap van organisaties die iprox.open inzetten om te voldoen aan de Wet open overheid (Woo). Vereenvoudig de toegang tot informatie, verbeter de communicatie met burgers en bouw aan een transparante overheid die vertrouwen uitstraalt.

De voordelen van iprox.open

Efficiënte Actieve Openbaarmaking

De Wet open overheid staat voor actieve openbaarmaking. Via iprox.open publiceren overheidsorganisaties informatie zonder afhankelijk te zijn van individuele verzoeken. Naast Woo-informatie ondersteunen we het publiceren van terinzakeleggingen (WEP).

Diverse Informatiecategorieën

Iprox.open ondersteunt alle verplichte informatiecategorieën, van onderzoekrapporten en besluiten, tot woo-verzoeken en beschikkingen. Maar ook overige publicaties kunnen een plek krijgen binnen iprox.open waarmee u echt werk maakt van actieve openbaarmaking.

Informatiehub

Als centrale hub verzamelt iprox.open informatie uit bronsystemen en ondersteunt zo het principe van éénmalig beheer.  Daarnaast biedt het onderliggend iprox.cms de mogelijkheid redactioneel informatie te onderhouden.

Flexibele Publicatie-opties

Publiceer informatie op uw eigen website of maak verbinding met externe publicatiekanalen zoals de woo-index. Iprox.open geeft u de controle over informatieverspreiding, ongeacht overheidsontwikkelingen.

Doorlopende innovatie

Iprox.open evolueert volgens onze actieve roadmap. Deze wordt afgestemd op veranderende wet- en regelgeving en klantbehoeften. We streven ernaar iprox.open tot een toonaangevende tool voor het publieke domein te maken.

Veiligheid en compliant

We begrijpen de vereisten voor veiligheid en privacy. Onze ISO27001 certificering toont aan dat we voldoen aan wettelijke normen waardoor uw gegevens gegarandeerd veilig zijn. iprox.open maakt toegankelijk publiceren mogelijk.

Kies voor een transparante toekomst met iprox.open

pieter stiemer

Meer weten? Neem vandaag nog contact op met Pieter Stiemer
via 06 21 93 86 42 of pieter.stiemer@infoprojects.nl