Memo meldingen registratie


Periodiek ontvangt u via de serviceorganisatie van InfoProjects een incidentrapportage. Bijgevoegd document is opgesteld om een toelichting te geven op de typen meldingen die u op deze rapportages tegen kunt komen.

U kunt het document Memo meldingen registratie InfoProjects hiernaast downloaden.